Hei jeg er Linnea. Jeg er skjønnhetsartist og er bosatt i Oslo. Jeg jobber med kosmetiske prosedyrer og ønsket å lete etter noen nye artister i Oslo for å utforske og se hvem jeg ville være mest fornøyd med, og har tatt en rundgang gjennom flere klinikker. Dem jeg var mest fornøyd med var definitivt MBC senteret.
Jeg dro til denne salongen og hadde fantastiske resultater.
Alle var hyggelige og imøtekommende og tok notater av mine ønsker, det var raskt, spesifikt og resultatene var fantastiske.

Sjekk dem ut og se selv!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store